Skolens profil

Hvidovre Heldagsskole er Hvidovre Kommunes helhedstilbud (skole, fritid og behandling) til børn og unge der, primært (men ikke udelukkende), af psykosociale årsager, har vanskeligt ved at finde meningsfuldhed i almenskolen.

Hvidovre Heldagsskole dækker alle årgange og der undervises i alle fag.